شعری از شاعر توانمند کبودراهنگ سید حسین جعفری

رودها راهشان را کج کرده اند

ماهی ها آب شیرین می خواهند

دل دریا شور می زند .

نگفتم اگر دیر کنی

نظام آب های جهان به هم می ریزد

................................................................................

سرم را که بر می گردانم

دلهره امتحان می لرزد در نفسم

راه های پشت سر ناخوانا ست

و دفترم سفید

و حسابم پاک

یادم نمی آید مشق هایم را

از روی دست کدام زمستان نوشته ام

سید حسین جعفری

/ 1 نظر / 25 بازدید